Objednávka DVD z 20. Výroční taneční akademie

21.5.2019

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Počet kusů (380,- Kč/ks):
Objednávka je závazná po zaplacení zálohy ve výši 250,- Kč,
kterou uhradíte ve studiu ve dnech prodeje vstupenek.
Objednavatel souhlasí s použitím uvedených osobních údajů pouze
pro potřebu objednávky DVD z taneční akademie 2019.