Alena Horylová

Alena Horylová

Od první třídy ZŠ až do konce střední školy jsem navštěvovala taneční oddělení Lidové školy umění.

Během střední školy jsem již učila děti rytmiku na LŠU v Litvínově. V této době jsem dostala nabídku učit tanec litvínovské krasobruslaře a rovněž jsem udělala konkurz do baletního souboru teplického divadla. Tyto příležitosti jsem však nevyužila, neboť jsem odešla studovat Vysokou školu báňskou do Ostravy.

Zde jsem začala tančit ve skupině moderního tance Tanečního klubu Vítkovice (později TK Jarky Calábkové). Jako jedna ze sólistek této skupiny jsem se aktivně zúčastnila nesčetných tanečních soutěží, turné, natáčení ČT, focení, módních přehlídek, předtančení, porot, atd.. Zároveň jsem absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci studium pedagogiky. V době, kdy se soubor začal věnovat převážně společenskému tanci jsem několik let vedla přípravné oddělení Tanečního klubu až do doby, kdy jsem odešla na mateřskou dovolenou, krátce před smrtí Jarky Calábkové.

Po mateřské dovolené jsem se věnovala převážně výuce manekýn a choreografii módních přehlídek (např. škola pro manekýny firmy Cosmeo, přípravné kurzy agentury Madam styl,…). Kromě toho jsem vyučovala moderní tanec v rámci předmětu "tělesná výchova" na Vysoké škole báňské a Pedagogické fakultě v Ostravě. Průběžně vyučuji taneční výchovu kurzech (s akreditací) pro cvičitelky aerobiku. Rovněž jsem vedla taneční a pohybovou výchovu pro ženy v taneční škole Mládí. Občas dělám i porotce na soutěžích aerobiku a jiných tanečních soutěžích (např. country tance), příp. volbách Miss.

V roce 1997 začala pro mě zásadní spolupráce s ostravskou modelingovou agenturou Madam styl (v asociaci modelových agentur), kde jsem se nejdříve věnovala produkci seriálu módních přehlídek Pro Fashion a v dalších letech jsem byla režisérem a choreografem této akce (cca 15 celovečerních přehlídek v různých městech ČR, včetně Prahy). Jako "dvorní choreograf" této agentury jsem se zúčastnila mnoha menších i větších akcí (např. oslavy 200 let Tonaku v Nár. domě v Praze, program na evropských golfových turnajích na Čeladné, …). Zároveň jsem podobným způsobem spolupracovala s reklamní agenturou ARS na reklamních akcích (např. propagace hodinek Timex v různých městech ČR).

V poslední době spolupracuji s agenturou Enfaces - sdružení dětem, kde jsem vedla kurzy pro manekýny a byla jsem choreografem módních přehlídek. Po odborné stránce vedu každoročně letní tábory zaměřené na tanec a modeling (starší děti ZŠ a SŠ - i z dětských domovů).

V letech 2000-02 jsem absolvovala čtyřsemestrální studium pro učitele moderního tance s akreditací ministerstva školství, což mě spolu s absolvováním studia pedagogiky na Filozofické fakultě v Olomouci opravňuje k výuce taneční a pohybové výchovy.

Facebook
počet návštěv:
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Biogena
inzagi