Přihláška na příměstský taneční tábor Poruba 2018


Termín 9.7.–13.7.2018
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Mobilní telefon:
Telefon rodiče, mobily:
E-mail: 
 

Podmínky pro účast na tanečním soustředění:

  1. Úhrada zálohy ve výši 1.000,-- Kč do 31.3.2018
    • na účet u ČSOB Ostrava 8, č.ú.: 161493627/0300, VS – rodné číslo
  2. Doplatek do celé částky do 10. 6. 2018
  3. Potvrzení o bezinfekčnosti u dětí do 18 let ne starší 3 dny před odjezdem - rodiče nebo lékař (stačí napsat rukou a podepsat – rodiče).
Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami:
Facebook
počet návštěv:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Moravskoslezský kraj
www.ostrava.cz
Poruba