Janáčkova konzervatoř 2008

V sobotu 12. 4. 2008 se děti účastnily přehlídky dětského scénického tance na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Ze 40 souborů ! převážně ZUŠ si přivezly diplom za účast a zvláštní ocenění poroty složené z tanečních odborníků.