O nás

Taneční a životní pár Karel a Leona BANKOVI, pocházející z taneční líhně paní Jarušky Calábkové, několikanásobní Mistři ČR v sólo latině, několikanásobní Mistři ČR v latině družstev, několikanásobní Mistři ČR v latinských formacích, reprezentanti ČR a posléze jako profesionální taneční pár založili Taneční studio Ostrava v roce 1999, kdy oficiálně ukončili svou téměř 20-ti letou taneční a soutěžní kariéru. Ve studiu pracujeme s dětmi od 4 let věku do nekonečna😊, ale také s juniory, mládežníky, dospělými a seniory.

Studio nabízí 4 hlavní oblasti:

TANEC PRO VŠECHNY

aneb hobby tanec, kdy se tanečníci pravidelně scházejí na lekcích 1 – 2x týdně, max. jednou ročně absolvují taneční soutěž, někteří z nich vystupují na plesech, večírcích, firemních akcích. Jednou ročně pro rodiče pořádáme Dny otevřených dveří a jednou ročně Výroční taneční Akademii, která si za spoustu let již získala spoustu pravidelných natěšených návštěvníků

VÝKONNOSTNÍ SOUTĚŽNÍ SPORTOVNÍ TANEC

10 tanců, tj. naše studio (jako jedno z mála v Ostravě ) nabízí pravidelnou a kvalitní výuku standardních i latinských tanců. Páry se scházejí na pravidelných trénincích až 4x týdně, víkendy patří soutěžím po celé ČR a nezřídka i v zahraničí. Páry jsou zaregistrovány v ČSTS (Český svaz tanečního sportu). Studio pro ně připravuje pravidelná výkonnostní soustředění a také setkání s předními trenéry.

TANEČNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST

Impulsem k otevření kurzů pro veřejnost v roce 2005 bylo nadšení všech malých, kdy rodiče těchto dětí přišli s návrhem: „udělejte také něco pro nás “. Nabízíme zejména netradiční intenzivní pohodové taneční kurzy a víkendová taneční soustředění, flamenko, latinu, pilates, posilovací a strečovací lekce, individuální lekce a choreografie např. pro Vaši svatbu, tanečky maminek s dětmi apod. 

TANEČNÍ LÉTO

Bez tance nemůžeme být ani o prázdninách. Nabízíme dětem úžasné tanečně tvořivé příměstské tábory, dívkám taneční soustředění moderního a výrazového  tance, ženám tanečně intuitivní soustředění a výkonnostním tanečním párům intenzivní taneční soustředění před Mistrovstvím ČR a také před novou sezónou.