Voda

Vystoupení dětína vodárenském plese v hotelu Imperial