Přihlašování na tanec

//
Obchodní podmínky

Informace o zpracování osobních údajů


Taneční studio Ostrava, IČO 25839918 (dále jen TSO) jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jež nabyl účinnosti dne 25.5.2018, zpracovává při své činnosti osobní údaje Vaše/Vašeho dítěte.

TSO má zájem nad rámec výše uvedeného povinného zpracování osobních údajů zpracovávat údaje Vaše/Vašeho dítěte pro některé další účely, pro které je vyžadován Váš souhlas. Před souhlasem se zpracováním osobních údajů obdržíte formulář s možnosti výběru souhlasu či nesouhlasu se zpracováním osobních údajů a to v souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jakož i ve smyslu příslušných ustanovení ZOOU a GDPR v případech, kdy nakládání s níže uvedenými dokumenty a výstupy představuje zpracování osobních údajů:

Informace o zpracování osobních údajů Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro přijetí do studia či akci studia). Udělený souhlas je pak možné kdykoliv odvolat, a to osobně nebo doručením písemného oznámení. Osobní údaje jsou uchovány po dobu trvání taneční výuky.

Souhlasím se zveřejňování údajů, fotografií a audiovizuálního zobrazení mých/mého dítěte v propagačních a informačních materiálech, které souvisejí s prezentací studia a jeho chodu, a to konkrétně: